Про нас

Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості засновано виконавчим комітетом Первомайської районної ради народних депутатів Харківської області за рішенням від 01.09.1975 р..

Мета позашкільної освіти – створення умов:

  •   розвитку обдарованості, творчих здібностей, таланту особистості;
  •   формування мотивації спрямованості особистості  до успіху;
  •  визначення професійних нахилів;
  •  формування свідомого відношення особистості до власного життєвого потенціалу.

        Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області (далі ПБДЮТ) здійснює навчання і виховання дітей, школярів, учнівської молоді у позаурочний та позашкільний час, забезпечує організацію і проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивно-туристичної роботи.

      ПБДЮТ у своїй діяльності керується Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти»,  «Про внесення змін Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах», «Рекомендацій щодо формування штатних розписів позашкільних навчальних закладів системи МОН України», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді,Указів Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»,   обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки,  «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», Концепції Нової української школи,  Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, Статутом закладу та іншими нормативно-правовими актами України.

Викладання та навчання в закладі ведеться українською мовою.

 

Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості – позашкільний навчальний заклад, основним змістом діяльності якого є виявлення, підтримка і розвиток  творчо обдарованих дітей і учнівської молоді, формування життєвих компетентностей особистості, соціальний захист і становлення вихованців, їх професійне самовизначення.

Мета та основні завдання діяльності ПБДЮТ

на 2019/2020 навчальний рік:

Створення умов для стимулювання творчого розвитку і соціальної підтримки талантів та обдарувань, набуття молодим поколінням соціального досвіду в рамках реалізації проекту Концепції Нової Української школи.

 -       модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів громадян держави та суспільства на основі сучасних підходів;

 -       розвиток профільного та інклюзивного навчання за напрямками позашкільної освіти;

 -       впровадження STEM-освіти закладів;

 -       удосконалення системи методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі компетентністного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, впровадження педагогічних інновацій у практику;

 -       робота над вирішенням педагогічної проблеми закладу  «Шляхи забезпечення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованого компетентністного підходу з метою творчої самореалізації дітей та молоді в позашкільному навчальному закладі» в рамках педагогічної теми поточного року «Впровадження інноваційних технологій в організацію навчально-виховного процесу закладу позашкільної освіти, як засіб підвищення якості освіти в ЗПО у 2019/2020 навчальному році» (ІV – (практичний) етап);

 -       активізація організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності;

 -       забезпечення навчанням дітей інвалідів, дітей сиріт, дітей напівсиріт, дітей з девіантною поведінкою, дітей з багатодітних сімей;

 -       посилення національно-патріотичного виховання серед дітей та підлітків засобами науково-дослідницької та пошукової діяльності;

 -       набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу;

 -       на засадах диференційованого підходу створити умови для розвитку й підтримання талантів та обдарувань;

 -       забезпечення умов якісної підготовки до участі у конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів;

 -       впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес з метою підвищення його якості та результативності;

 -       сприяння поширенню передового педагогічного досвіду педагогів у фахових виданнях та особистих веб-сайтах;

 -       здійснення моніторингу педагогічного процесу, своєчасне корегування;

 -       покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

 -       висвітлювання діяльності творчої спільноти в засобах масової інформації та на сторінках веб-сайту закладу.


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Заклад розташований на базі Комунального закладу "Первомайський ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області"

   Для навчання вихованців є 9 навчальних кабінетів, обладнаних відповідно до напрямів діяльності:

1. Кабінети №1, №5 - хореографічна зала;

2. Кабінет №2 - гуртки еколого-натуралістичного напряму;

3. Кабінети №3, №8, №9 - гуртки декоративно-ужиткового мистецтва;

4. Кабінет №4 - гуртки вокального мистецтва (мала зала);

5. Кабінет №6 - гуртки туристсько-краєзнавчого напряму та образотворчого мистецтва;

6. Кабінет №7 - гуртки науково-технічного напряму (комп'ютерний кабінет);

7. Велика актова зала (спільне використання двома закладами освіти).

 

   Адміністративні кабінети:

1. Кабінет директора;

2. Приймальня;

3. Методичний кабінет;

4. Кабінет культорганізатора та практичного психолога.

 

2 кабінети технічного обслуговування, 2 коридори.